* Samenwerking RTi Hilversum en RTV Gooiland

Persbericht

Delegaties van RTV Gooiland en RTi Hilversum hebben woensdag 7 januari 2009 onder leiding van wethouder Jan Rensen met elkaar gesproken over mogelijke vormen van samenwerking in het kader van de nieuwe lokale omroep. Daarbij zijn diverse modellen ter tafel gekomen. De wethouder heeft partijen gevraagd naar de wederzijdse bereidheid tot programmatische samenwerking én om uiterlijk 12 januari a.s. een terugkoppeling te geven. Bestuur en directie van beide stichtingen zullen die tijd gebruiken voor onderling en wederzijds overleg en hebben gezamenlijk afgesproken tot die tijd geen nadere mededelingen te doen.