* Raadsvergadering 14 januari

foto: DudokFM

Op 14 januari vergaderde de Gemeenteraad van Hilversum over de subsidieaanvraag van RTi Hilversum en over het advies aan het Commissariaat voor de Media inzake de zendvergunning.

De raad is akkoord gegaan met de subsidie-aanvraag van RTi Hilversum op basis van haar businessplan. Alleen Groen Links stemde tegen. Over de zendvergunning aan RTi Hilversum is unaniem positief gestemd, zodat deze binnenkort door het Commissariaat kan worden afgegeven. Goed nieuws dus voor RTi Hilversum dat spannende tijden heeft meegemaakt.
RTV Gooiland krijgt de mogelijkheid om haar programma's te blijven maken en aan te bieden aan RTi Hilversum voor uitzending op passende momenten. Die kans biedt RTi Hilversum overigens ook aan andere partijen en groeperingen die programma's maken of bedenken voor onze zender. Met de nu verkregen duidelijkheid kan RTi met veel energie en enthousiasme starten met de opbouw van een fantastische lokale omroep voor Hilversum.
Het bestuur van RTi Hilversum dankt iedereen die bijgedragen heeft aan dit resultaat!
We hopen snel meer van ons te laten horen en zien...